coachingAid

coachingAid

Coachinghjælp til danske erhvervsledere
under coronakrisen 2020


coachingAid er et privat initiativ jeg påbegyndte i sommeren 2020.


Jeg har tidligere været udsendt for en større international medicinsk, humanitær nødhjælpsorganisation, hvor min sidste udsendelse var som logistisk coach i Aleppo project. Denne udsendelse fik mig til at gå mere målrettet ind i coachingens verden, hvilket har bragt mig til den hverdag jeg har i dag, samt nu også opstarten af coachingAid.


Jeg startede coachingAid efter hele verden var blevet berørt af coronavisussen og COVID-19.


"Nogen kan ikke hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen".


Hvis vi kan hjælpe X antal erhvervsledere via coachingAid, der så kan hjælpe virksomheden og dennes medarbejdere sikkert ud på den anden side af krisen, så synes vi, at vi har gjort en vigtig indsats til gavn for mange og os alle.


Vi synes ikke kun, at det er sjovt og fornuftigt; men vi synes også, at det er en pligt vi alle har - nu hvor det er os alle der er berørt af situationen.


Velkommen til coachingAid.dk 

Værdigrundlag


coachingAid er et privat initiativ, der yder coachinghjælp til erhvervsledere midt i coronakrisen i Danmark, uanset etnisk baggrund, køn, religion og politisk overbevisning.

coachingAid's formål


At tilbyde erhvervsledere muligheden for et gratis coachingforløb midt i coronakrisen så den ikke ender katastrofalt for erhvervslederen, virksomheden, dens medarbejdere eller kunder.


Erhvervsledere bør håndtere udfordringen her og nu frem for at vente til ”den anden side af coronakrisen”. Mange virksomheder når ikke ”til den anden side”, hvis ikke de reagerer, tilpasser sig og handler nu.


Det kan være svært at have overskud til en nødvendig reaktion, når man som erhvervsleder står midt i den krise, som coronavirussen ikke kun har bragt de danske og europæiske virksomheder, men erhvervslivet verden over. Derfor kan der være behov for professionel coaching til at danne det rette overblik og fokus midt i coronakrisen, hvilket coachingAid tilbyder de hårdt ramte erhvervsledere.